GT besöker Bergen, Myrdal, Flåm, Vatnahalsen och Oslo i september 2017

Myrdal och Flåmsbanan

  

   
 

Flåm


 Vatnahalsen    

 


Oslo
Tillbaka till GT:s fotoalbum